Zahájili jsme realizaci vegetační střechy pro biomlékárnu.

Máme rozpěstované rozchodníkové koberce.

Zahájili jsme pokládku ochranné geotextilie. Postupně budeme zobrazovat celý postup realizace.

Další fází je pokládka rastru pro zadržení substrátu.

 

Vrstvení substrátu.

 

Položení první části koberců – na nejstrmější sklon musely být ukotveny pomocí kolíků.

 

 

Rostliny, které mohou růst na extenzivní  (téměř bezúdržbové) vegetační střeše. Galerii budeme postupně doplňovat o další fotografie a popisky.

.