Nebojte se a ptejte se! Předmětem dotazů mohou být domovní odpady, šetrné výrobky, úpravy domovů k nižším ztrátám energie, stejně tak jako problémy týkající se ochrany druhové i biotopové, legislativních možností zabránění negativnímu zásahu aj.

Naší poradenskou činnost tedy nabízíme všem, kteří se snaží žít způsobem méně zatěžujícím životní prostředí, nebo občanům majícím obavy z negativního zásahu do prostředí v okolí svého bydliště apod.

Pokud si myslíte, že Váš dotaz nebudeme schopni plně zodpovědět, zkuste to stejně! Máme totiž možnost spolupracovat s dalšími ekoporadnami v rámci jihočeské sítě KRASEC, která také spravuje databázi odborníků na různá témata.