Záměrem projektu „Zachraňme vodu“ je postupně vytvořit ucelený modulární program (MP) EVVO, jehož ústředním tématem je voda. „Moduly“, bude možno realizovat jak samostatně (1-2 hod. výukové prog.), tak je kombinovat do jedno- i vícedenního programu (i pro pobytové akce apod.). Plánované moduly tvořící skelet MP jsou: Význam vody pro život, Voda v domácnosti, Voda ve městě, Voda v krajině, Život ve vodě a u vody, Voda znečištěná a vyčištěná, Voda tajemná a tajemství zbavená. U všech modulů bude kladen důraz na objevování, experimentování a uplatnění prvků zážitkové pedagogiky a na praktická opatření, která může realizovat každý z nás. MP bude postupně koncipován variantně pro různé CS (děti předšk. věku, 1. a 2. st. ZŠ). V rámci předkládaného projektu budou vytvořeny dva moduly a demonstrační pomůcky, na nich budou účastníci VP objevovat a ověřovat účinnost opatření na snížení odtoku a retenci vody. Moduly budou následně zařazeny do nabídky programů školám.

 

Jihočeský  kraj projekt podpořil částkou 76 000 Kč.