Studentský projekt si klade za cíl zprovoznit nevyužívaný objekt ve stávajícím areálu záchranné stanice pro handicapované živočichy v Třeboni tak, aby bylo možno rozšířit část přístupnou veřejnosti. Cílem úprav je vytvoření vzdělávacího centra a klubovny pro dobrovolníky a stážisty a úprava prostor určených pro návštěvníky stanice. Věříme, že prostřednictvím mezinárodního dobrovolnického projektu se podaří vytvořit důstojnější prostředí pro další činnost neziskové organizace, která má vliv na ochranu přírody a životního prostředí v regionu.

Vyvrcholením projektu bude dvoutýdenní mezinárodní dobrovolnický workcamp pro 12 dobrovolníků z různých zemí světa ve věku 18+ (vždy maximálně dva dobrovolníci z jedné země) ve dnech 12. 6. do 26. 6. 2016.

projekt je realizovánve spolupráci se Sdružením INEX-SDA

Studentský projekt podpořila nadace O2 částkou 15 000 Kč.

Více informací: autor projektu: Petr Vrchota, vrchota.p@seznam.cz