Věřili byste tomu, že za vašimi humny jsou ukryta nějaká tajemství? No, jestli ne, tak se přijeďte přesvědčit do Třeboně o opaku. Právě tady se můžete „na vlastní kůži“ přesvědčit, zda taková tajemství opravdu existují či ne a jak je vlastním pátráním odhalit.

Tajemství ukrytá za humny je název projektu podpořeného ministerstvem životního prostředí, který vedl ke vzniku terénních výukových programů. Výukové programy s tajemným názvem jsou sice šité na míru pro využití v třeboňské přírodní učebně, ale mohou být i inspirací pro objevování právě za vašimi humny.

Programy jsou předurčené pro třídu (20 – 30 dětí), ale k dispozici jsou i menším kolektivům např. rodičům s dětmi.

Nabízíme:

Přírodní učebna může být využívána po celý rok a je nutné počítat s tím, že stejné téma výukového programu vyzní jinak v závislosti na sezoně. To však není na škodu, jelikož jednotlivé programy jsou natolik rozsáhlé, že jsme je byli nuceni rozdělit do několika částí a za jediný den se zvládnout nedají.

Prostřednictvím těchto programů chceme v dětech vzbudit touhu po objevování a poznávání, vtáhnout je do děje takovým způsobem, aby se samy staly spolutvůrci objevitelských aktivit.
Nejdůležitějším cílem výukových programů je radost z poznávání nejen přírody, ale i sebe sama. Radost z činnosti v přírodě, z vlastního nově objeveného zájmu, šikovnosti a prospěšnosti pro přírodu nebo pro kolektiv.
Vycházíme z toho, že každý žák je jiný a nemusí mít zájem o dané výukové téma. I takový žák se však při správné motivaci může snadno zapojit do programu. Pokud si dítě odnese z programu zážitek, že umí rozdělat oheň a připravit pro ostatní čaj, a je za tuto práci pochváleno, znamená to více, než když se nudí během naučných aktivit.
Takové práce s kolektivem není externí vyučující schopen, proto nabízíme k našim výukovým programům prostory (přírodní zahradu se vzdělávacími i hracími prvky), pomůcky a metodiku, program si pedagog vede sám.
Programy jsou založené na předpokladu, že pedagog zná nejlépe svůj třídní kolektiv a dokáže si tak z nabídky témat, podtémat, metodických a pracovních listů i pohybových aktivit poskládat vlastní strukturu TEVP. Může se našimi programy držet absolutně, zároveň je však může libovolně pozměňovat, obohacovat vlastními metodami a aktivitami. Sám si rozvrhne, během kolika návštěv přírodní zahrady bude s žáky probírat dané téma, případně jaké aktivity zrealizuje ve škole a jejím okolí.

Velmi doporučujeme nahlédnutí i do dalších témat než o jaké máte momentálně zájem. Obzvlášť vhodné je to u 1. – 3. třídy ZŠ, kde se jistě osvědčí řada aktivit z programů primárně věnovaných pro MŠ; některé kolektivy na druhém stupni budou možná více bavit aktivity určené pro I. stupeň ZŠ.

Pomůcky spolu s metodikou a pracovními listy pro děti poskytujeme v bedýnkách, které jsou k vyzvednutí u pracovníků ZS. Pomocí terénního vozíku je do přírodní učebny snadno dopravíte.

Nejlepší nápady mohou vzniknout díky dětem, které během činností v přírodní učebně přijdou s novými otázkami. Prosíme proto pedagogy, aby si udělali čas na zpětnou vazbu od dětí a vše zajímavé, co během návštěvy vyplynulo, nám poskytli. Za tímto účelem je ke každému programu přiložen list papíru s nadpisem „VAŠE NÁPADY, RADY A NÁVODY NA ZLEPŠENÍ PROGRAMU“.
Programy by měly žít a vyvíjet se.
Zda tomu tak bude, záleží na vás uživatelích.
Věříme také, že i učebna se bude s lety měnit a každým rokem se v ní mohou objevit nové rostliny, noví živočichové a tedy i nové výukové objekty.

Zahradu si u nás rezervujte s dostatečným předstihem, konkrétní program stačí zhruba týden předem na tel 384 722 088, případně emailu vydry@vydry.org.

Pokud nemáte zájem o celý výukový program ale jen o jednotlivé části, budou nás zajímat čísla bedýnek, které vás zajímají. Seznam bedýnek s jejich obsahem bude doplněn.

Doporučujeme ke každému programu přibalit bedýnku k rozdělání ohně a uvaření čaje. Jsou to ideální činnosti na konec. Poslouží ke zklidnění, rekapitulaci, dotažení pracovních listů a diskuzi.

Během několika dní budou přidány pravidla k užívání učebny a plánek zahrady a přilehlého okolí.