Vytvořené terénní výukové programy pro žáky ZŠ jsou založeny na principech místně zakotveného učení a jejich účelem je prohloubení vztahu k místu a krajině, kde žijí. Vedou k poznání, že působení člověka může být přírodě prospěšné i škodlivé. V rámci proměny krajiny v čase je v TEVP vyzdvihován význam rozmanitosti prostředí a inspirují k vytváření rozmanitosti i ve svém nejbližším okolí.

TEVP Tajemství ukrytá za humny pro ZŠ je rozdělen do dvou částí:

  • Tajemství vody v krajině mokřadů a rybníků

V rámci tohoto programu se žáci seznamují (případně prohlubují své znalosti) s životem ve vodě a okolo vody. Vyzkouší si lovení a určování vodních živočichů, porovnání dvou různých vodních prostředí, objeví strategie, které umožňují živočichům žít ve vodě. Dozvědí se historii vzniku Třeboňské rybniční soustavy, zahrají si na stavitele Zlaté stoky Štěpánka Netolického a vyzkouší si stavbu vodního kanálu projekt pomocí tehdejších, z dnešního pohledu primitivních, nástrojů.
Tyto aktivity může doprovázet řada pohybových i vědomostních her uvedených v metodických listech a obrázkových kartách.

Pro I. stupeň
jsou k dispozici metodické listy rozdělené na tři podtémata, přičemž první se dá použít k seznámení žáků i pedagoga se záchrannou stanicí a přilehlou přírodní zahradou, a čtyři pracovní listy – hrajeme si na evoluci, SI index, lov ve vodě a poraď se s koněm.

Pro II. stupeň
jsou k dispozici metodické listy rozdělené na dvě podtémata a tři pracovní listy – SI index, lov ve vodě a poraď se s koněm.

K lovu bezobratlých živočichů ve vodě budete mít k dispozici kromě určovacích klíčů i námi vytvořený soubor obrázkových karet živočichů, které u nás máte velkou šanci chytit. Ty poslouží nejen ke snadnějšímu určení úlovku, ale obsahují navíc řadu informací k jednotlivým živočichům, případně tématické aktivity a hry. Souhrn informací a her z karet naleznete zde.

 

  • Tajemství mokrých luk

V rámci tohoto programu se žáci seznamují (případně prohlubují své znalosti) se životem na louce. Všímají si druhové pestrosti rostlin i živočichů a vyvozují z ní důsledky. Uvědomují si důležitost kvality půdy pro ekosystém a pokoušejí se ji hodnotit; zkoumají, co v půdě žije. Nahlédnou do světa rostlinných pigmentů.
Tyto aktivity může doprovázet řada pohybových i vědomostních her uvedených v metodických listech a obrázkových kartách.

Pro I. stupeň

jsou k dispozici metodické listy rozdělené na dvě podtémata a čtyři pracovní listy – fytocenologický snímek, lov na louce, srovnání louky a přírodní zahrady, lov v půdě.

Pro II. stupeň

jsou k dispozici metodické listy rozdělené na dvě podtémata a čtyři pracovní listy – fytocenologie + lov, srovnání louky a přírodní zahrady, poraď se s koněm – louka a poraď se s koněm – souvislosti.

K lovu bezobratlých živočichů v půdě budete mít k dispozici kromě určovacích klíčů i námi vytvořený soubor obrázkových karet živočichů, které u nás máte velkou šanci chytit. Ty poslouží nejen ke snadnějšímu určení úlovku, ale obsahují navíc řadu informací k jednotlivým živočichům, případně tématické aktivity a hry. Souhrn informací a aktivit z karet naleznete zde.

 

Nahlédněte také do záložky Speciální pomůcky a přístroje, kde naleznete výčet a bližší informace k přístrojům, které nejsou v základním programu zahrnuté, ale můžete si je k programu zdarma přiobjednat.

Souhrn všech her z ML i karet naleznete zde.
Text z karet si můžete prohlédnout zde: ZŠ karty – voda a ZŠ karty – půda. V tištěné formě budou i s fotkami živočichů.

 

Zvažte přibalení bedýnky na rozdělávání ohně a vaření čaje.

 

Ke každému programu přikládáme list „VAŠE NÁPADY, RADY A NÁVODY NA ZLEPŠENÍ PROGRAMU“. Budeme velmi rádi, pokud nám do něj budete zaznamenávat nápady a připomínky, jak programy upravit či rozvíjet k vaší spokojenosti.