Terénní výukové programy pro děti z MŠ jsou zaměřené na poznávání základních složek životního prostředí (voda, půda) a křehkosti života v nich.

TEVP Tajemství ukrytá za humny pro MŠ je rozdělen do tří částí:

  • Tajemství světa v půdě a ve vodě 

Tento program doporučujeme pedagogům, kteří jsou v naší přírodní zahradě poprvé. Program využívá významné prvky zahrady (vodní vahadlo, pískoviště, kompost, ohniště…) tak, aby se pedagog snadno orientoval i bez předchozí návštěvy a byl schopen program bez problémů vést.
Jedná se o program propojující svět vody a půdy, takže může předcházet oběma následujícím, stěžejním programům.
Děti si vyzkouší, co zadržuje vodu v krajině, v pestrém prostředí přírodní zahrady zjišťují, k čemu je to dobré. Učí se bezpečně rozdělávat oheň a uvařit si čaj.

Metodický list vztahující se k tomuto programu k dispozici zde.

 

  • Tajemství světa pod zemí

V rámci tohoto programu se žáci seznamují s půdou. Uvědomují si, že půda není jen neživá věc, ale že se to v ní přímo hemží drobnými živočichy. Mají možnost si je zblízka prohlédnout, případně i osahat, seznámit se s jejich životem a zahrát si na ně v některé z tematických her.

K dispozici jsou metodické listy rozdělené na tři podtémata a čtyři pracovní listy: dokresli žížalu, půdní zrcadlo, stonožka a mnohonožka a žížala – cesta domů.

K lovu bezobratlých živočichů v půdě budete mít k dispozici kromě určovacích klíčů i námi vytvořený soubor obrázkových karet živočichů, které u nás máte velkou šanci chytit. Ty poslouží nejen ke snadnějšímu určení úlovku, ale obsahují navíc řadu informací k jednotlivým živočichům, případně tematické aktivity a hry. Souhrn informací a aktivit z karet naleznete zde.

 

  • Tajemství světa pod vodou

V rámci tohoto projektu se děti seznamují s vodou. Objeví, že se to v ní i kolem ní přímo hemží malými i velkými živočichy. Mají možnost si je zblízka prohlédnout, seznámit se s jejich životem a zjistit, co jim umožňuje žít ve vodě. Seznámí se s živočichy, kteří část života žijí pod vodou a část na souši. Pro upevnění nových informací si mohou zahrát některé z tematických her.
První podtéma tohoto programu lze použít k seznámení se se záchrannou stanicí a přilehlou přírodní zahradou.

K dispozici jsou metodické listy rozdělené na tři podtémata a čtyři pracovní listy: bruslařka, vodoměrka, chrostíci – omalovánky, chrostíci.

K lovu bezobratlých živočichů ve vodě budete mít k dispozici kromě určovacích klíčů i námi vytvořený soubor obrázkových karet živočichů, které u nás máte velkou šanci chytit. Ty poslouží nejen ke snadnějšímu určení úlovku, ale obsahují navíc řadu informací k jednotlivým živočichům, případně tematické aktivity a hry. Souhrn informací a aktivit z karet naleznete zde.

 

Pracovní listy doporučujeme využít k opakování nových informací v dalších dnech ve školce.

 

Nahlédněte také do záložky Speciální pomůcky a přístroje, kde naleznete výčet a bližší informace k přístrojům, které nejsou v základním programu zahrnuté, ale můžete si je k programu zdarma přiobjednat.

Souhrn všech her z ML i karet naleznete zde.
Text z karet si můžete prohlédnout zde: MŠ karty – voda a MŠ karty – půda. V tištěné formě budou i s fotkami živočichů.

 

Zvažte přibalení bedýnky na rozdělávání ohně a vaření čaje.

 

Ke každému programu přikládáme list „VAŠE NÁPADY, RADY A NÁVODY NA ZLEPŠENÍ PROGRAMU“. Budeme velmi rádi, pokud nám do něj budete zaznamenávat nápady a připomínky, jak programy upravit či rozvíjet k vaší spokojenosti.