Zveme Vás na odborný seminář o bobrovi evropském, tentokrát ve středu 10. února 2016 od 9:00 do 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (zasedací sál, místnost č. 9-P1.906) a ve čtvrtek 18.2. 2016 od 9:00 do 15:00 hod. (v administrativním a školícím centru Cejl 530/73, Brno, 601 82).

Semináře se uskuteční v rámci projektu “Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci” podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.