Opětovně byl i na našem území zaznamenán výskyt ptačí chřipky. Jedná se o vysoce patogenní typ aviární influenzy (subtyp H5N8), který ale není nebezpečný člověku. V případě nálezu ptáků (zejména vodního ptactva), jevících známky nějakého onecmocnění (zvláště nebude-li patrné viditelné zranění) prosíme tyto ptáky sami neodchytávejte ani nepřemisťujte (kvůli riziku dalšího šíření nákazy) a neprodleně nás o nálezu informujte na tel. 384 722 088 (na telefonu bude stálá služba). V tuto chvíli nemáme žádnou informaci a výskytu nákazy v regionu spravovaném naší stanicí, a protože nechováme žádné ptactvo ve volných výbězích, není prozatím bezprostředně nutné činit zásadní opatření. V případě, že se situace změní a bude nutné stanici dočasně uzavřít, zveřejníme informace na webu i FB profilu.

Napište komentář