Prostředky na svoji činnost získáváme především z darů, grantů, sponzorských příspěvků a z výnosů z vlastní činnosti. Jako nezisková organizace jsme odkázáni a závislí na přízni dárců.

Můžete se spolupodílet na naší činnosti, když nám darujete:

peníze

– díky příspěvkům a darům na činnost můžeme snáze zajistit spolufinancování grantů a také postupně opravovat areál stanice (mezi naše dárce patří např. firma Laminex s.r.o.)

Finanční podporu nám můžete poskytnout různou formou, např. jednorázovým nebo trvalým příkazem na sbírkový účet číslo

33553322/0800, variabilní symbol: 7777

Na poskytnuté finanční dary Vám vystavíme potvrzení – o poskytnuté dary si můžete snížit základ daně z příjmů.

věci, které už nepotřebujete

Uvítáme především:

 • zachovaný ojetý automobil (jen po předchozí dohodě),
 • krmné směsi a semínka (chemicky neošetřená) pro ptactvo všeho druhu,
 • mražené plevelné rybky na krmení (jen po předchozí dohodě),
 • venkovní netřesky a rozchodníky všeho druhu,
 • sazenice popínavých rostlin (břečťan, psí víno, ostružiny),
 • přepravní boxy na zvířata,
 • materiál na opravu okapových svodů (třeba i zachovalé vyřazené z rekonstrukcí),
 • dřevo na otop, máte-li možnost jej i dopravit do stanice,
 • prkna, trámky a chovatelské svařované pletivo na opravy kotců (máte-li možnost je i dopravit do stanice),
 • materiál na opravu objektů stanice (omítky, vápenné nátěry),
 • pozinkované kari sítě (jako opory pro popínavé rostliny).