Níže si můžete ve formátě PDF stáhnout prezentace ze seminářů: “Rybožraví predátoři”, které se uskutočnili v průběhu září až prosince 2015 v Hradci Králové, Olomouci a v Praze.

Semináře se uskutečnili v rámci projektu “Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci” podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.