V letošním roce činnost Třeboňské záchranné stanice opět podpořil Jihočeský kraj, a to částkou 500 tis. Kč. Také nám byla přislíbena podpora z Programu péče k krajinu ve výši 253 096 Kč.

Za poskytnutou podporu nesmírně děkujeme, ale protože roční provozní náklady Třeboňské záchranné stanice jsou více jak třikrát vyšší, jsme odkázáni i na Vaší podporu. A nejlépe nás můžete podpořit tak, že nás navštívíte a na vlastní kůži se přesvědčíte, co, jak a proč děláme.