Myšlenka projektu „Pasti, které zabíjejí – můžeme to změnit“ vychází z mnohaletých zkušeností v záchranné stanici, kde se pracovníci často setkávají s  případy zranění či uvíznutí zvířat v pastech, které mají pro zvíře fatální důsledky. Problémem jsou nejen velké technické stavby – silnice, prosklené stěny budov, zateplení fasád domů v době hnízdění nebo zimování, sloupy elektrického vedení, ale i drobné stavby a činnosti, které provádíme ve svých zahradách, v okolí škol a v obcích.

Na realizaci projektu se budou spolupodílet studenti Gymnázia v Třeboni.

Hlavním cílem projektu je seznámit děti a mládež s možnostmi, jak zabránit často zbytečnému zraňování zvířat, podpořit v dětech a mládeži zodpovědné a ohleduplné chování ke svému okolí, naučit je nebýt lhostejnými k problémům ve svém okolí a aktivně problémy řešit a napravovat, konkrétními aktivitami přispět k vytváření prostředí přátelskému k volně žijícím zvířatům. V neposlední řadě je cílem poskytnout účastníkům programu zažití zkušenosti, že i mládež může vychovávat veřejnost a může jít i příkladem dospělým.

Celkové náklady projektu činí 242 767 Kč,  z toho 167 867 Kč činí grant MŽP ČR.