Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci

Projekt „Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci“ je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Záměrem projektu je přispět ke snížení intolerance a napětí vyvolávaném existencí živočichů, kteří způsobují hospodářské škody.

Projekt jsme zahájíli 1. dubna 2015 a ukončen byl 31. března 2016. Hlavním cílem projektu je přispět ke zmírnění negativních postojů k vybraným „konfliktním“ druhům živočichů pomocí vědecky podložených informací, otevřené diskuze a setkávání se. Cílem je iniciovat, zkvalitnit a zintenzívnit spolupráci mezi vědeckými pracovníky, pracovníky veřejné správy, neziskového sektoru a hospodařícími subjekty (myslivci, rybáři, lesníky a zemědělci) a zároveň zvýšit informovanost a povědomí u studentů a široké veřejnosti o problematice těchto druhů a tím přispět ke zvýšení tolerance a respektu.

logolink png

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein
and Norway through the EEA Grants

www.eeagrants.org

 

 

Stáhněte si brožuru o konfliktních druzích:

Konfliktní druhy _ cast 1

Konfliktní druhy _ cast 2

Konfliktní druhy _ cast 3

Konfliktní druhy _ cast 4

Konfliktní druhy _ cast 5

Tisková zpráva 20_05_2015

Tisková zpráva 31_03_2016

 

Semináře pro odbornou veřejnost

Instalace výstav