ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU

jsme nevládní nezisková organizace založená v roce 1993 zabývající se ochranou přírody a životního prostředí, našim cílem je zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí a prolomit černobílé vnímaní přírody.

V ČEM JSME PROSPĚŠNÍ LIDEM I PŘÍRODĚ

Poskytujeme osvětu, vzdělávání a poradenství

 • pořádáme výukové programy, přednášky, besedy, osvětové akce a semináře, které jsou určeny pro školy a veřejnost a jsou zaměřeny na různá témata, týkající se přírodního a kulturního bohatství i možností šetrnějšího způsobu života k životního prostředí
 • pořádáme výstavy a vydáváme výukové a osvětové materiály
 • provozujeme ekologické poradenství
 • zpracováváme posudky na škody způsobené vydrou říční dle zákona 115/2000 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
  provozujeme záchrannou stanici pro nalezené handicapované a poraněné živočichy ve spádovém území CHKO a BR Třeboňska a Jindřichova Hradce.

NAŠE POSLÁNÍ

Budováním pozitivního vztahu a zodpovědného přístupu k ochraně přírody a životnímu prostředí přispět k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Vydru říční chápeme jako vlajkový druh a symbol pro ochranu přírody a životní prostředí. Dlouhodobým cílem je zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí a prolomit černobílé vnímání přírody.

Chceme podporovat projekty zejména menších organizací především v regionu zaměřené na naplňování poslání a cílů nadačního fondu. Svou roli chápeme ve vytvoření spojovacího článku mezi velkými národními a mezinárodními nadacemi s malými subjekty neziskového sektoru v regionu.

Účastníme se nadační činnosti, spolupráce a partnerství:

 • vypisujeme grantové programy na podporu ochrany přírody v regionu
 • spolupracujeme se subjekty z veřejného i podnikatelského sektoru
 • uzavíráme partnerství s obdobně zaměřenými organizacemi u nás i v zahraničí
 • jsme členem Krasce (www.krasec.cz)
 • jsme členem SSEV Pavučina
 • jsme členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců (www.donorsforum.cz)
 • jsme členem Národní sítě záchranných stanic (www.zvirevnouzi.cz)

ke stažení: PRINCIPY ETICKÉHO CHOVÁNÍ NADAČNÍCH FONDŮ (viz logo)

ke stažení: Výpis z nadačního rejstříku a statut organizace

ETICKY KODEX – NF

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva ČNFV 2013

Výroční zpráva ČNFV 2014

Výroční zpráva ČNFV 2015