Tak jsme se rozhodli opět uspořádat mezinárodní studentský workcamp. Tábor se uskuteční ve dnech 16. až 27. července 2018. Zváni budou účastníci z celého světa, a udělit kredit účastníkům free slots, z Čech se mohou zapojit pouze dva studenti, tak neváhejte a v případě zájmu kontaktujte: http://www.tamjdem.cz/ekovychova-u-vydry-workcamp-v-cr

 

Podívat se na živá zvířata a ochutnat ta perníková, která vyrobily děti z našeho přírodovědného kroužku, můžete na Štědrý den dopoledne. A vezměte s sebou dárky – staré pečivo, oříšky, neslazené sušené plody a ovoce, mrkev, jablka, ale třeba i stará prostěradla, utěrky a ručníky, nepotřebné čistící a desinfekční prostředky… a nebo prostě přijďte jen tak…

Najdete nás v Jateční ulici, za autobusovým nádražím.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
abychom mohli snáze komunikovat s našimi příznivci, abychom si mohli snadno a rychle vyměňovat informace, nápady, rady, postřehy, pozvánky…
rozhodli jsme se založit Facebookovou skupinu s názvem
ZADOBŘE S PŘÍRODOU (TŘEBOŇSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE)
Za Český nadační fond pro vydru Vás do skupiny zve Honza Nový

Před několika dny jsme dokončili pokládku rozchodníkových koberců na pergolu, terasu a východní část střechy na biomlékárně v Meziříčí u Malont. Včera lokalitu postihla bouřka, při níž padaly kroupy velikosti křepelčích vajec. Kroupy způsobily v okolí nesmírné škody a k naší lítosti i usmrtili celou čapí rodinku v Malontech. Vegetační střecha, kterou jsme připravovali přes rok, a na které jsme už nechali mnoho hodin fyzicky náročné práce, naštěstí,  alespoň podle zpráv, které k nám dorazily, kroupám odolala.

Fotografie postupné proměny střechy najdete zde

Byli jsme požádáni o spolupráci při sledování  nákazové situace ptačí chřipky.

Pro informaci proto zveřejňujeme základní údaje o nemoci a jejích příznacích (následující text je převzatý z letáku Státní veterinární správy).

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. U některých volně žijících vodních ptáků dochází k minimálnímu nebo žádnému výskytu příznaků onemocnění, a proto jsou hlavním rezervoárem viru. Vstupní bránou infekce je zpravidla trávicí ústrojí a k zavlečení nákazy dochází většinou prostřednictvím infikovaného trusu, krmiva, vody, pomůcek apod. Tato nákaza způsobuje velké ztráty, kdy může dojít k výrazné manifestaci klinických příznaků a až 100 % hynutí. Inkubační doba se pohybuje od několika hodin až do sedmi dnů.

Příznaky ptačí chřipky

Klinické příznaky onemocnění jsou závislé především na schopnosti viru vyvolat onemocnění a druhu infikovaných ptáků. Onemocnění může mít průběh od bezpříznakového až po perakutní s náhlými úhyny. Ptáci bývají otupělí, neteční, odmítají se pohybovat a mají načepýřené peří. Trpí nechutenstvím a výrazně omezují příjem vody. Některá zvířata mají příznaky nachlazení, výrazný otok hlavy a také otoky a krváceniny na končetinách. Mohou vykazovat nervové poruchy jako ztráta koordinace – točení se na vodě dokola a zkroucení krku k jedné straně. Následně dochází k úhynu.

Jak postupovat při zvýšeném úhynu volně žijících ptáků?

Nález většího množství uhynulých ptáků a ptáků s příznaky ptačí chřipky okamžitě hlaste na místně příslušnou Krajskou veterinární správu, která zajistí odběr vzorků a jejich transport do laboratoře. Za zvýšený úhyn volně žijících ptáků považujeme více jak 5 kusů uhynulých ptáků. Z bezpečnostních důvodů se nedotýkejte a ani nijak nemanipulujte s nemocnými nebo mrtvými ptáky. Pokud je to možné, zamezte vstupu dalších osob na místo nálezu. Řiďte se přesně podle instrukcí úředního veterinárního lékaře. Další informace o ptačí chřipce, včetně kontaktů na jednotlivá regionální pracoviště, naleznete na webu Státní veterinární správy ČR: http://www.svscr.cz.