JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ NÁLEZU ŽIVOČICHA

Některá zvířata, žijící ve volné přírodě, se ocitnou v situaci, kdy potřebují naší pomoc. Musíme však rozlišovat, kdy naši pomoc opravdu potřebují a kdy jim naopak můžeme zbytečným zásahem ublížit. Tomu se věnuje záložka Kdy zvířata potřebují naši pomoc?

V případě že uznáte, že zvíře potřebuje lidskou pomoc, myslete na následující:

 • Všechna hendikepovaná zvířata z volné přírody se musí dostat do 48 hodin odborníkům, kteří mají povolení k držení volně žijících zvířat!
 • Rychlé předání zvířete do odborných rukou zvyšuje šanci na jeho záchranu!
 • Dodržujte hygienu – nemocného živočicha oddělte od svých vlastních zvířat a dětí, umístěte ho do krabice na čistý hadr. Po předání jedince odborníkům vše spalte nebo vyperte. Pracujte v rukavicích.
 • Pokud si nejste jistí, že zvíře potřebuje pomoc, volejte nejbližší záchrannou stanici. Seznam a spádové oblasti jednotlivých záchranných stanic najdete na Zvíře v nouzi.
 • Před předáním zvířete mu zajistěte maximální klid:
  • Tma – Poraněná zvířata jsou ve tmě klidnější a méně stresovaní.
  • Teplo – Mláďata ptáků i malých savců (veverky, netopýři, ježci) umístíme v krabici k teplu. Stačí promáčklá PET lahev s teplou (ne horkou!) vodou zabalená do měkkého hadříku. Mládě také přikryjeme měkkým hadříkem.
  • Ticho – Pokud nelze živočicha ihned předat do záchranné stanice, umístíme jej do klidné místnosti.
  • Tekutiny – Podání vody vždy zkonzultujte s odborníky. Ptáčatům lze dát trochu vody pouze za velkého horka. Mláďata savců nikdy nekrmte mlékem!

!! Nikdy nekrmte mládě ani dospělého živočicha bez konzultace s odborníky. Nevhodná potrava je může zabít !!

Vždy přemýšlejte, zda je skutečně nutná pomoc člověka, raději se předem poraďte s pracovníky záchranné stanice.

Kontaktovat nás můžete ve všední den i o víkendu na telefonním čísle

          +420 384 722 088