Z důvodu dočasného pobytu lektorky mimo území ČR budeme objednávky výukových programů administrovat až od 9. září 2019.

Děkujeme za pochopení. 

 

„Děkuji za skvělou spolupráci, ohlasy na vaše programy jsou výborné.“
(Jitka Soldátová, Svazek obcí regionu Písecko, 29. 11. 2015)

 

Nabízíme programy pro mateřské, základní i střední školy. Klademe v nich důraz na vytváření vztahů s reálnou živou přírodou. V tom nám velmi pomáhají zvířata z naší záchranné stanice. Některá z nich jsou natolik ochočená, že dovolí žákům bezprostřední kontakt. Osobní setkání s živým zvířetem je pro děti nezastupitelným zážitkem.

Přímý kontakt se živým zvířetem vzbuzuje nadšení a zájem dětí a žáků o nové informace a umožňuje přijímání nových poznatků prostřednictvím více smyslů. Díky tomu si děti nové poznatky lépe zapamatují.

Bezprostřední zkušenost z kontaktu se zvířetem pod dohledem zkušeného lektora také umožňuje eliminovat mnohdy neopodstatněný strach z nebezpečnosti některých druhů a učí děti chápat projevy zvířat a respektovat jejich potřeby. To vede ke snižování pravděpodobnosti vzniku rizikových situací při setkání se zvířetem.


Nabídky programů na období 2019/20 si stáhněte zde:

Nabídka pro mateřské školy

Nabídka pro základní školy


Novinkou letošního roku je naše lektorování výukových programů pobytových akcí školek a škol (jedné se zejm. o školy v přírodě) v Ekocentru Mlýn v Jindřichově Hradci.

Po dohodě pro Vás připravíme na míru i terénní výukové programy, školní výlety a exkurze na území CHKO Třeboňsko. Neváhejte nás kontaktovat.

Programy můžete objednat na telefonním čísle +420 775 588 932 nebo na e-mailu vydry@vydry.org

Aktivity zaměřujeme na propojení tvořivých a týmových her, na práci ve skupině, práci s textem i mluveným slovem, k rozvíjení obrazotvornosti i fyzické obratnosti.

Konkrétní podoba programů je přizpůsobena věku dětí. U mladších účastníků je kladen větší důraz na prožitkové aktivity, u starších jsou zařazeny simulační hry, týmové a komunikační aktivity.

Máme pozitivní zpětnou vazbu z mnoha škol, které si programy opakovaně objednávají.

Od 1. ledna 2016 máme nové ceny výukových programů. Přestože se stále snažíme nacházet rezervy a získávat podporu formou grantů a sponzorských příspěvků, je situace v současné době velmi nepříznivá. Nové ceny programů se více blíží skutečným nákladům na jejich realizaci, přesto stále ještě nepokrývají vše, zejména časově náročné zvykání vybraných zvířat na lidské zacházení a na péči o ně. Jejich přítomnost je v našich programech nezastupitelná.

Maximální počet účastníků: 25

Výukové programy probíhají v naší stanici pro handicapované živočichy, kde je nově k dispozici zastřešená (ale nevytápěná) učebna. Většinu programů můžeme realizovat také přímo ve škole. Omezen je v tom případě počet živých zvířat během programu.

Terénní výukové programy probíhají v krásné přírodě CHKO Třeboňsko.

 

Nabízíme také programy krátké, celodenní i vícedenní, tematické exkurze, projekty a školní výlety s přírodovědnou tematikou, které připravíme podle Vašeho přání.

Pokud máte možnost či nápad, jak získat finanční podporu na realizaci našich programů ve vaší škole, neváhejte jí využít.

Děkujeme za pochopení a vaši přízeň!

ve stanici 11