„Děkuji za skvělou spolupráci, ohlasy na vaše programy jsou výborné.“
(Jitka Soldátová, Svazek obcí regionu Písecko, 29. 11. 2015)

 

Nabízíme programy pro mateřské, základní i střední školy. Klademe v nich důraz na vytváření vztahů s reálnou živou přírodou. V tom nám velmi pomáhají zvířata z naší záchranné stanice. Některá z nich jsou natolik ochočená, že dovolí žákům bezprostřední kontakt. Osobní setkání s živým zvířetem je pro děti nezastupitelným zážitkem.

Přímý kontakt se živým zvířetem vzbuzuje nadšení a zájem dětí a žáků o nové informace a umožňuje přijímání nových poznatků prostřednictvím více smyslů. Díky tomu si děti nové poznatky lépe zapamatují.

Bezprostřední zkušenost z kontaktu se zvířetem pod dohledem zkušeného lektora také umožňuje eliminovat mnohdy neopodstatněný strach z nebezpečnosti některých druhů a učí děti chápat projevy zvířat a respektovat jejich potřeby. To vede ke snižování pravděpodobnosti vzniku rizikových situací při setkání se zvířetem.

O zcela nových terénních výukových programech se dozvíte tady: Tajemství ukrytá za humny

 


Nabídky programů na období 2020/21 si stáhněte zde:

Nabídka pro mateřské školy

Nabídka pro základní školy


Novinkou letošního roku je naše lektorování výukových programů pobytových akcí školek a škol (jedné se zejm. o školy v přírodě) v Ekocentru Mlýn v Jindřichově Hradci.

Po dohodě pro Vás připravíme na míru i terénní výukové programy, školní výlety a exkurze na území CHKO Třeboňsko. Neváhejte nás kontaktovat.

Programy můžete objednat na telefonním čísle +420 777 750 110 nebo na e-mailu vydry@vydry.org

Aktivity zaměřujeme na propojení tvořivých a týmových her, na práci ve skupině, práci s textem i mluveným slovem, k rozvíjení obrazotvornosti i fyzické obratnosti.

Konkrétní podoba programů je přizpůsobena věku dětí. U mladších účastníků je kladen větší důraz na prožitkové aktivity, u starších jsou zařazeny simulační hry, týmové a komunikační aktivity.

Máme pozitivní zpětnou vazbu z mnoha škol, které si programy opakovaně objednávají.

Od 1. ledna 2016 máme nové ceny výukových programů. Přestože se stále snažíme nacházet rezervy a získávat podporu formou grantů a sponzorských příspěvků, je situace v současné době velmi nepříznivá. Nové ceny programů se více blíží skutečným nákladům na jejich realizaci, přesto stále ještě nepokrývají vše, zejména časově náročné zvykání vybraných zvířat na lidské zacházení a na péči o ně. Jejich přítomnost je v našich programech nezastupitelná.

Maximální počet účastníků: 25

Výukové programy probíhají v naší stanici pro handicapované živočichy, kde je nově k dispozici zastřešená (ale nevytápěná) učebna. Většinu programů můžeme realizovat také přímo ve škole. Omezen je v tom případě počet živých zvířat během programu.

Terénní výukové programy probíhají v krásné přírodě CHKO Třeboňsko.

 

Nabízíme také programy krátké, celodenní i vícedenní, tematické exkurze, projekty a školní výlety s přírodovědnou tematikou, které připravíme podle Vašeho přání.

Pokud máte možnost či nápad, jak získat finanční podporu na realizaci našich programů ve vaší škole, neváhejte jí využít.

Děkujeme za pochopení a vaši přízeň!

ve stanici 11