Za nepůvodní druh se považuje takový druh, který se na daném území v minulosti nevyskytoval a byl tam zavlečený v důsledku lidské činnosti, ať už záměrně či nezáměrně.

Za expanzivní druh se považuje takový druh, který je v krajině původní, ale který se z důvodu změněných životních podmínek (pozměněných v důsledku lidské činnosti) samovolně šíří.

Za invazní druh se považuje druh na daném území nepůvodní, který se šíří nekontrolovaně a zároveň agresivně vytlačuje druhy původní.

Rozšiřování nepůvodních druhů představuje řadu rizik:

  • ohrožení biologické rozmanitosti na úrovni druhů (nebezpečí křížení, ztráta genetické variability, zánik původních genomů),
  • ohrožení biologické rozmanitosti na úrovni celých společenstev (narušení a rozvrácení původních společenstev, vytlačení původních druhů jinými – invazivními druhy),
  • vznik hospodářských škod (rozšíření nových druhů „škůdců“, zvýšené náklady a ztráty hospodařících subjektů),
  • šíření chorob, které se na daném území nikdy předtím nevyskytovaly (onemocnění rostlin, zvířat, lidí),
  • šíření nových alergenů.

Zde si můžete stáhnout prezentace ze semináře “Ivazní druhy II”, který jsme uspořádali 11.11.2016.

Savci_Tomáš Kušta, Jaroslav Čevený, Miloš Ježek

Herpetofauna_Roman Rozínek, David Fischer, Vojtěch Baláž

Jelen sika _ Miloš Ježek

Aktuální legislativa _ Jana Zmeškalová

 

Zde si můžete stáhnout prezentace ze semináře “Ivazní druhy III”, který jsme uspořádali 13.11.2017.

Detekce a monitorng invazních rostlin_Tomáš Bartaloš a kol.

Invazní rostliny_světová extratřída a domácí stříbro_Stanislav Mihulka

Rostlinné invaze v NP Šumava _Eva Buršíková a Romana Roučková

Mohou být houby invazní?_Anna Kozáková a Anna Lepšová

Vidličkou a nožem proti invazním druhům _ recepty_Ivana Paukertová

 

Semináře se uskutečnily v rámci kampaně Jihočeské dny s Krascem a jejich organizace byla finančně podpořena Jihočeským krajem.

Jihočeský kraj

Krasec