Obdrželi jsme finanční dar od společnosti LAMINEX s.r.o. ve výši 26 184 Kč a dar od kolektivu pracovníků MŽP ve výši 9 320 Kč. Děkujeme!