O víkendu přijela na stanici pomoci skupinka dobrovolníků z GE Money Bank z Prahy. Navzdory úmornému vedru, nezbytně nutné silné vrstvě opalovacího krému a obav z bouřky odvedli značné množství práce. Podařilo se naložit plný kontejner odpadního steliva z kotců, vyčistit zarostlou dlažbu na nádvoří stanice, obnovit ochranné nátěry na vybraných kotcích, opravit a natřít „stánek“ s herními prvky pro děti, pořezat a naštěpkovat odpad z náletových dřevin, ale také ugrilovat výborný oběd, ochladit se vodou z kádě… a mnoho dalšího. Víkend se vydařil a už se těšíme na další podobný – práce je tu víc než mnoho…
Dobrovolnicím a dobrovolníkovi děkujeme!