Přejeme Vám pohodové Vánoce a všechno dobré v novém roce a všem děkujeme za spolupráci!

Hrozí nám problém s invazními druhy živočichů, chcete znát aktuální informace o vybraných invazních druzích živočichů v České republice? Přijměte pozvání na seminář „Invazní druhy živočichů“, který se koná 3. listopadu 2015 od 9:00 hod. v Českých Budějovicích.

Přihlaste se prosím předem u Zuzany Chabadové na zchabadova@vydry.org, nebo na tel. č. 775 161 018.

Další informace o semináři najdete v přílohách níže.

Na seminář Vás zve Český nadační fond pro vydru a občanské sdružení Krasec.

Akce je finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci sítě Krasec.

pozvanka seminar Invazni druhy.pdf (274,38 kB)

prihlaska invazni druhy zivocichu.doc (546,50 kB)

Nabízíme programy pro mateřské, základní i střední školy. Klademe v nich důraz na vytváření vztahů s reálnou živou přírodou. V tom nám velmi pomáhají zvířata z naší záchranné stanice. Některá z nich jsou natolik ochočená, že dovolí žákům bezprostřední kontakt. Osobní setkání s živým zvířetem je pro děti nezastupitelným zážitkem.

Přímý kontakt se živým zvířetem vzbuzuje nadšení a zájem dětí a žáků o nové informace a umožňuje přijímání nových poznatků prostřednictvím více smyslů. Díky tomu si děti nové poznatky lépe zapamatují.

Bezprostřední zkušenost z kontaktu se zvířetem pod dohledem zkušeného lektora také umožňuje eliminovat mnohdy neopodstatněný strach z nebezpečnosti některých druhů a učí děti chápat projevy zvířat a respektovat jejich potřeby. To vede ke snižování pravděpodobnosti vzniku rizikových situací při setkání se zvířetem.

Programy můžete objednat na telefonním čísle +420 775 588 932 nebo na e-mailu vydry@vydry.org

Aktivity zaměřujeme na propojení tvořivých a týmových her, na práci ve skupině, práci s textem i mluveným slovem, k rozvíjení obrazotvornosti i fyzické obratnosti.

Konkrétní podoba programů je přizpůsobena věku dětí. U mladších účastníků je kladen větší důraz na prožitkové aktivity, u starších jsou zařazeny simulační hry, týmové a komunikační aktivity.

Máme pozitivní zpětnou vazbu z mnoha škol, které si programy opakovaně objednávají.

Od 1. ledna 2016 máme nové ceny výukových programů. Přestože se stále snažíme nacházet rezervy a získávat podporu formou grantů a sponzorských příspěvků, je situace v současné době velmi nepříznivá. Nové ceny programů se více blíží skutečným nákladům na jejich realizaci, přesto stále ještě nepokrývají vše, zejména časově náročné zvykání vybraných zvířat na lidské zacházení a na péči o ně. Jejich přítomnost je v našich programech nezastupitelná.

Maximální počet účastníků:

Výukové programy: 25

Výukové programy probíhají v naší stanici pro handicapované živočichy, kde je nově k dispozici zastřešená (ale nevytápěná) učebna. V případě velmi mrazivého počasí se mohou programy odehrát v Krčínově domě v Třeboni. Terénní výukové programy probíhají v krásné přírodě CHKO Třeboňsko. Většinu programů můžeme realizovat také přímo ve škole. Omezen je v tom případě počet živých zvířat během programu.

Ceník: naleznete ZDE.

Nabízíme také programy krátké, celodenní i vícedenní, tematické exkurze, projekty a školní výlety s přírodovědnou tematikou, které připravíme podle Vašeho přání.

Pokud máte možnost či nápad, jak získat finanční podporu na realizaci našich programů ve vaší škole, neváhejte jí využít.

Děkujeme za pochopení a vaši přízeň!

Reference:

„Děkuji za skvělou spolupráci, ohlasy na vaše programy jsou výborné.“ (Jitka Soldátová
Svazek obcí regionu Písecko, 29. 11. 2015)

Zveme vás na cyklovýlet po jihočeských rybnících (Rožmberk a Velký Tisý) a jihočeských statcích. Na rybnících budeme pozorovat a poznávat vodní ptáky. Na Dvoře Hamr se seznámíme s klasickým ekologickým hospodařením a s mnoha hospodářskými zvířaty. Polední přestávku tu bude možno využít k občerstvení, skotačení na dětském hřišti a k nakoupení domácích sýrů. Návštěva kozí farmy Šaloun bude spojena s ochutnávkou kozích sýrů, mléka a syrovátky s možností nakoupení těchto domácích výrobků. Pokud budeme mít štěstí, uvidíme dojení koz.

Cyklovýlet je zdarma (kromě občerstvení a nákupu domácích sýrů) a je vhodný i pro rodiny s dětmi, které si jistě užijí setkání s hospodářskými zvířaty i dětské atrakce na Dvoře Hamr. Délka trasy je 25 km a je možné se na několika místech vrátit do Třeboně dříve.

Start je 28. 8. 2015 v 9:00 hodin před Záchrannou stanicí v Třeboni za autobusovým nádražím (200m po červené značce). Předpokládaný návrat do Třeboně je v odpoledních až večerních hodinách, podle toho, jak dlouho se zdržíme na kozí farmě.

Akce je finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci sítě KRASEC.

O víkendu přijela na stanici pomoci skupinka dobrovolníků z GE Money Bank z Prahy. Navzdory úmornému vedru, nezbytně nutné silné vrstvě opalovacího krému a obav z bouřky odvedli značné množství práce. Podařilo se naložit plný kontejner odpadního steliva z kotců, vyčistit zarostlou dlažbu na nádvoří stanice, obnovit ochranné nátěry na vybraných kotcích, opravit a natřít „stánek“ s herními prvky pro děti, pořezat a naštěpkovat odpad z náletových dřevin, ale také ugrilovat výborný oběd, ochladit se vodou z kádě… a mnoho dalšího. Víkend se vydařil a už se těšíme na další podobný – práce je tu víc než mnoho…
Dobrovolnicím a dobrovolníkovi děkujeme!

Letos na prázdniny opět připravujeme příměstský tábor!

Nabízíme dva termíny (v obou termínech proběhne stejný program):

13. – 17. 7. 2015 (je již zaplněn)
20. – 24. 7. 2015

Tentokrát zavítáme do světa Lichožroutů. Znáte je? Mají svá obydlí v nenápadných zákoutích našich domácností. Poznáte to podle toho, že se vám objevují doma liché ponožky. Bavlněné ponožky jsou pro ně jedinou vhodnou potravou, ale s ohledem na lidi, berou vždy jen jednu ponožku. Lichožrouti totiž vědí, že s jednou ponožkou se dá dělat mnoho věcí. Zkrátka není jen k zahození.

Tím jsme napověděli, že již nyní je dobré poohlédnout se doma po lichých ponožkách. Na táboře se vám budou hodit.

Tímto zároveň vyhlašujeme sběr čistých lichých ponožek jakýchkoliv velikostí nejlépe bavlněné a vlněné.

Každý den od 8:00 do 16:00 bude zajištěn program s mnoha hrami a výlety do lesů a k rybníkům v okolí Třeboně. Samozřejmě se budete potkávat s našimi zvířaty ze záchranné stanice a také s koněm Barčou a psy i kočkami. Z ponožek si vyrobíte něco na památku a hlady také nebudete. O vaše žaludky se opět budou starat zaměstnanci od Vyder a možná si něco uvaříte také sami.

Maximální počet účastníků je 20 dětí ve věku 7 – 11 let na jeden běh tábora.

Další informace na telefonu: 775 588 932.

Cena za týden je 1700 Kč (zahrnuje 2 svačiny, oběd, materiál na vyrábění, jízdné na výlety, pojištění).

Vyplněné a podepsané přihlášky přineste osobně nebo zasílejte na adresu:

Český nadační fond pro vydru
P. O. BOX 53
379 01 Třeboň

Přihláška ke stažení zde.

Na konci stránky naleznete ke stažení prezentace a program ze semináře Obojživelníci v ohrožení, ke kterým jsme dostali souhlas s jejich zveřejněním. Seminář organizoval Český nadační fond pro vydru dne 4. 11. 2014 v Českých Budějovicích v rámci Jihočeských dní s Krascem. Seminář se věnoval rozšíření jednotlivých druhů obojživelníků v jižních Čechách, možnostem, jak obojživelníkům pomoci např. tvorbou tůní, stavěním dočasných, nebo trvalých zábran, i jak byly využity dotační tituly zaměřené na projekty vytvářející vhodné biotopy pro obojživelníky. Akce byla realizována v rámci Jihočeských dnů s Krascem a finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci sítě Krasec“.

Případné dotazy ohledně semináře prosím směřujte na Zuzanu Chabadovou mailem na zchabadova@vydry.org, nebo na 775 161 018. Těšíme se na setkání s Vámi při podobném semináři i v budoucnu.

Rozsireni_obojzivelniku_Pykal.pdf (5,31 MB)
Revitalizace některých rybníků JH_Hesoun.pdf (7,45 MB)

Obojživelníci_Rozinek.pdf (7,69 MB)

Podpora populací obojživelníků_Kozeluh_Sipek.pdf (2,91 MB)

pozvanka seminar Obojzivelnici v ohrozeni.pdf (418,14 kB)