Vážení přátelé,
podpořte náš projekt nazvaný „Péče o zvířata vrací lidi do života“
svým hlasem v soutěži o divokou kartu na:

http://www.csobpomaharegionum.cz/#jihocesky

Cílem projektu „Péče o zvířata vrací lidi do života“ je podpořit zapojení klientů chráněného bydlení do péče o zraněné živočichy a nalezená mláďata.
Propojení péče o ohrožené živočichy s terapií osob, které se kvůli svému mentálnímu handicapu na běžném pracovním trhu nemohou uplatnit, učí překonávat ostych z kontaktu s cizími lidmi a budovat pracovní návyky.

P.S.
Kampaň je již v plném proudu, prosím neváhejte a svůj hlas, chcete-li nás podpořit, přidejte hned.
Děkujeme!

Klientka při rozhovoru s krkavcem

Do péče o zraněné živočichy a nalezená mláďata od letošního roku zapojujeme i klienty chráněného bydlení. Zachráněná zvířata vracíme zpět do přírody, zapojené klienty vracíme zpět do života.

Péče o zvířata (klienti pečují jen o ta zvířata, která kvůli hendikepu už nemohou být navrácena do přírody a zůstávají v trvalé expozici určené pro veřejnost) usnadňuje klientům chráněného bydlení vytvářet sociální vazby, překonávat ostych z kontaktu s cizími lidmi (návštěvníky stanice), udržovat pracovní návyky a především je tato péče staví do zcela nové pozice – pro každého z nás je povzbuzením, cítíme-li, že nás někdo potřebuje.

Podělte se s námi o povznášející pocit, který přináší nadšení a hrdost klientů pečujících o zvířata a pomozte nám vytvořit lepší podmínky pro jejich terapii a pracovní začleňování. Ze získaných prostředků vybudujeme ve stanici lepší zázemí umožňující celoroční integraci hendikepovaných klientů a uhradíme část jejich mzdy.

Můžete nás podpořit svým hlasem od 8. do 29. dubna 2016 na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz

Dne 30.3.2016 proběhla přednáška o vydře říční a dalších rybožravých predátorech v Bertiných lázních v Třeboni od 19:00 hod. Akce byla finančně podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů v rámci projektu „Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci“ www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz a byla definitivně poslední v rámci zmíněného projeku.

Přítomní hosté intenzivně diskutovali a celá přednáška se nesla v úžasné atmosféře. Co nás těší nejvíce, je, že naší přednášku hosté ocenili jako jednu z nejlepších, které slyšeli…

 

 

Dne 11.3.2016 Vás Český nadační fond pro vydru zve na přednášku o vydře říční a dalších rybožravých predátorech. Iva Šímová se s Vámi těší na viděnou v třeboňských Lázních Aurora od 19:00 hod. Akce bude finančně podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů v rámci projektu “Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci” www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

plakat_prednaska v laznich_11_3(1)

Zveme Vás na odborný seminář o bobrovi evropském, tentokrát ve středu 2. března 2016 od 9:00 do 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje v ulici Stroupežnického 1326/16, budova C, místnost C 222 v Ústí nad Labem. Pozvánku a přihlášku na seminář si můžete stáhnout níže.

Seminář se uskuteční v rámci projektu “Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci” podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

pozvánka bobr Ústí.pdf (142,65 kB)

Přihláška seminář Bobr Ustí.doc (98,50 kB)

Zveme Vás na odborný seminář o bobrovi evropském, tentokrát ve středu 10. února 2016 od 9:00 do 15:00 hod. v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (zasedací sál, místnost č. 9-P1.906) a ve čtvrtek 18.2. 2016 od 9:00 do 15:00 hod. (v administrativním a školícím centru Cejl 530/73, Brno, 601 82).

Semináře se uskuteční v rámci projektu “Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci” podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Obdrželi jsme finanční dar od společnosti LAMINEX s.r.o. ve výši 26 184 Kč a dar od kolektivu pracovníků MŽP ve výši 9 320 Kč. Děkujeme!

Níže si můžete ve formátě PDF stáhnout prezentace ze seminářů: “Rybožraví predátoři”, které se uskutočnili v průběhu září až prosince 2015 v Hradci Králové, Olomouci a v Praze.

Semináře se uskutečnili v rámci projektu “Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci” podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Níže si můžete ve formátě PDF stáhnout prezentace ze dvou seminárů: “Rys ostrovid a los evropský v ČR” a “Velké šelmy”, které se uskutočnili v průběhu října a listopadu v Českých Budějovicích a Ostravě.

Semináře se uskutečnili v rámci projektu “Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci” podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.