AKCE SE PŘESOUVÁ NA NEURČITO.

O novém datu konání Vás budeme včas informovat.

 

Přijďte s námi strávit hravé odpoledne na oživené stezce!

Startujeme 17. října 2020, ve 14:00 hodin u bistra U kapra za Jindřichohradeckou bránou, kde Stezka Zdraví Třeboň-Hrádeček začíná. Na trase strávíme zhruba 2 hodiny. Poté se přesuneme do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jateční ulici v Třeboni, kde získáme klíč k pokladu a pokud čas dovolí, seznámíme se s jejími obyvateli. Předpokládaný konec akce je mezi 17:00 – 18:00 hodin.

Cílem společného putování je ověření funkčnosti hry a získání zpětné vazby od návštěvníků. Vaše pomoc je proto pro nás důležitá a budeme rádi, když se za námi v říjnu na Stezku Zdraví vypravíte! Hry jsou vhodné i pro rodiny a skupiny s dětmi.


V Jihočeském kraji vznikají od letošního jara v osmi chráněných územích s naučnými stezkami zbrusu nové poznávací hry pro návštěvníky. Projekt „Oživené stezky“ zaštiťuje Krajská síť environmentálních center KRASEC. Český nadační fond pro vydru připravuje v rámci tohoto projektu nové aktivity a hry pro Stezku zdraví Třeboň – Hrádeček.

Cílem je zatraktivnit stávající naučnou stezku s  tabulemi o stromech, poskytnout veřejnosti aktivní zábavu a rovněž upozornit na zajímavá místa v okolí Třeboně. Nové prvky na stezce vtáhnou návštěvníky do světa stromů, sportovní aktivity zase přiblíží chování některých živočichů.

Projekt „Oživené stezky“ je financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Slavnostně zahajujeme nábor na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR!

Tábor se bude konat v termínu 7.-10.7., vždy v 8-16h.
Téma pro letošní rok je Mach a Šebestová, což znamená, že každý den bude úplně jiný a docela možná i úplně jinde. V závislosti na tom, kam nás sluchátko zanese. Budeme si hodně hrát, poznávat zdejší krajinu, v kontaktu budeme i se zvířaty ze stanice.

Přihlašovat můžete děti od 7 do 12 let, cena 2 000 kč za dítě (v ceně je zahrnuto jídlo na celý den, případně doprava, vyrazíme-li někam dál).

O přihlášky si pište na email nmrazkova@vydry.org.

Pod záložkou „PŘÍRODNÍ UČEBNA“ nově naleznete naši nabídku terénních výukových programů – TAJEMSTVÍ UKRYTÁ ZA HUMNY, které jsou k dispozici nejen školám ale i menším skupinám, například rodinám.

 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU / Zadržování vody v krajině, v obecní zástavbě, veřejných prostranstvích a zahradách

14. 10. 2019 / 10:00–14:00
Krajský úřad České Budějovice, AREÁL U NEMOCNICE!

Debata se uskuteční na velmi aktuální téma našich měst, tedy

ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU PROSTŘEDNICTVÍM MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY (MZI).

Jedná se o unikátní příležitost sdílet poznatky a zkušenosti s odborníky, kteří patří k nejlepším v ČR a jsou jim svěřovány úkoly národního zájmu. Jsou spoluautory jedinečných koncepčních dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu pro několik velkých měst v ČR a Akčního plánu pro aplikaci MZI v ČR. Účastníci debaty se budou moci dozvědět nejenom jejich nejnovější poznatky, ale hlavně praktické zkušenosti se zaváděním systémových opatření MZI do života měst a využívání dotací na tato opatření.

Přihlašujte se zde: https://www.pocitamesvodou.cz/events/seminar-ceske-budejovice/

PROGRAM

TEORETICKÁ ČÁST
10:00 úvodní slovo
10:10 doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s.: Proč zadržovat vodu a podporovat vegetaci
10:30 Ing. Václav Nedbal, Ph.D., ZF JU v Českých Budějovicích: Role vegetace v ochraně kvality a funkce vody v krajině
10:50 doc. Ing. David Stránský, Ph.D., FS ČVUT v Praze: Zásady hospodaření s dešťovou vodou a legislativa
11:20 Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s.r.o.: Zásady modré a zelené infrastruktury (hospodaření s dešťovou vodou)
11:50 přestávka

PRAKTICKÁ ČÁST
12:10 Ing. Radek Kyrian, vedoucí oddělení ochrany životního prostředí, České Budějovice: Představení aktivit města k tématu
12:30 Ing. 0ndřej Semotán, Architráva – Studio zahradní architektury:Příklady realizací z regionu
12:45 Debata nad praktickými příklady modro-zelené infrastruktury moderuje doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Akci pořádáme ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.

Akce finančně podpořil Státní fond životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a jihočeských kraj v rámci sítě KRASEC.

Nad akcí převzala záštitu hejtmanka Jihočeskékého kraje Mgr. Ivana Stráská.