VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
abychom mohli snáze komunikovat s našimi příznivci, abychom si mohli snadno a rychle vyměňovat informace, nápady, rady, postřehy, pozvánky…
rozhodli jsme se založit Facebookovou skupinu s názvem
ZADOBŘE S PŘÍRODOU (TŘEBOŇSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE)
Za Český nadační fond pro vydru Vás do skupiny zve Honza Nový

Spolu jim to natřeme!

Podpořte nás v hlasováni na http://www.csobpomaharegionum.cz.
A komu že to natřeme? No přece zvířatům v záchranné stanici, dětem na příměstských táborech, dobrovolníkům, klientkám chráněného bydlení, které nám chodí pomáhat s krmením, nebo pracovníkům záchranné stanice. A co že jim natřeme? No přece plechové střechy objektů. A není jich málo, spočítali jsme to na 925 metrů čtverečních. Pomůžete nám? Budeme na to potřebovat opravdu hodně barvy…

Hlasování probíhá pouze do 30.11.2016

kampan-listopad-2016

Technické problémy s pevnou linkou jsou již vyřešeny, na telefon 384 72 20 88 se již snadno dovoláte…

Český nadační fond pro vydru Vás srdečně zve na workshop

JAK VYZRÁT NA ZELENOU STŘECHU

který se uskuteční v sobotu 10. září 2016 od 9:30 v areálu Záchranné stanice v Třeboni, Jateční 311

Provázet Vás budou: Ing. Jan Nový, Ing. Zuzana Štětková

klady a zápory zelených střech / zelené střechy jako adaptační opatření zmírňující dopady klimatických změn / osvědčené materiály / vyzkoušené postupy pro svépomocnou realizaci / zkušenosti s použitými rostlinami / ukázky vhodných materiálů a rostlin / možnosti spolupráce a sdílení

K dispozici bude drobné občerstvení, součástí bude i komentovaná prohlídka záchranné stanice. Předpokládaný konec ve 14 hodin

Počet míst je omezen, prosíme přihlašte se na emailu: isimova@vydry.org nebo tel.: 737 149 746 nejpozději do 9. 9. do 18 hodin

Účastnický poplatek činí 150 Kč na osobu, zašlete jej prosím na účet č.: 17530251/0100. Poplatek lze uhradit i na místě. V ceně je občerstvení (něco si ogrilujeme, kávu popijeme…)
Akce je spolufinancována Jihočeským krajem

leták ke stažení Jak vyzrát na zelenou střechu web

Před několika dny jsme dokončili pokládku rozchodníkových koberců na pergolu, terasu a východní část střechy na biomlékárně v Meziříčí u Malont. Včera lokalitu postihla bouřka, při níž padaly kroupy velikosti křepelčích vajec. Kroupy způsobily v okolí nesmírné škody a k naší lítosti i usmrtili celou čapí rodinku v Malontech. Vegetační střecha, kterou jsme připravovali přes rok, a na které jsme už nechali mnoho hodin fyzicky náročné práce, naštěstí,  alespoň podle zpráv, které k nám dorazily, kroupám odolala.

Fotografie postupné proměny střechy najdete zde

Byli jsme požádáni o spolupráci při sledování  nákazové situace ptačí chřipky.

Pro informaci proto zveřejňujeme základní údaje o nemoci a jejích příznacích (následující text je převzatý z letáku Státní veterinární správy).

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. U některých volně žijících vodních ptáků dochází k minimálnímu nebo žádnému výskytu příznaků onemocnění, a proto jsou hlavním rezervoárem viru. Vstupní bránou infekce je zpravidla trávicí ústrojí a k zavlečení nákazy dochází většinou prostřednictvím infikovaného trusu, krmiva, vody, pomůcek apod. Tato nákaza způsobuje velké ztráty, kdy může dojít k výrazné manifestaci klinických příznaků a až 100 % hynutí. Inkubační doba se pohybuje od několika hodin až do sedmi dnů.

Příznaky ptačí chřipky

Klinické příznaky onemocnění jsou závislé především na schopnosti viru vyvolat onemocnění a druhu infikovaných ptáků. Onemocnění může mít průběh od bezpříznakového až po perakutní s náhlými úhyny. Ptáci bývají otupělí, neteční, odmítají se pohybovat a mají načepýřené peří. Trpí nechutenstvím a výrazně omezují příjem vody. Některá zvířata mají příznaky nachlazení, výrazný otok hlavy a také otoky a krváceniny na končetinách. Mohou vykazovat nervové poruchy jako ztráta koordinace – točení se na vodě dokola a zkroucení krku k jedné straně. Následně dochází k úhynu.

Jak postupovat při zvýšeném úhynu volně žijících ptáků?

Nález většího množství uhynulých ptáků a ptáků s příznaky ptačí chřipky okamžitě hlaste na místně příslušnou Krajskou veterinární správu, která zajistí odběr vzorků a jejich transport do laboratoře. Za zvýšený úhyn volně žijících ptáků považujeme více jak 5 kusů uhynulých ptáků. Z bezpečnostních důvodů se nedotýkejte a ani nijak nemanipulujte s nemocnými nebo mrtvými ptáky. Pokud je to možné, zamezte vstupu dalších osob na místo nálezu. Řiďte se přesně podle instrukcí úředního veterinárního lékaře. Další informace o ptačí chřipce, včetně kontaktů na jednotlivá regionální pracoviště, naleznete na webu Státní veterinární správy ČR: http://www.svscr.cz.