Pokud se chcete spolupodílet na naší činnosti, můžete nám darovat

svůj čas

Dobrovolníci, ať už jednotlivci či celé kolektivy jsou vítáni (pravidelně nám pomáhají např. dobrovolníci ze společností GE Money Bank, DM Market, ČEZ, studenti z Třeboňského gymnázia a další…).

Třeboňsko je ideální destinace pro teambuildingové akce.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. +420 725 503 563

getimg (5)