Uspěli jsme v programu nadace ČEZ „Oranžová kola“ a získali jsme tak dar ve výši 51 045 Kč.  Za tyto prostředky v průběhu roku 2018 zvelebíme naší terénní učebnu tak, aby se co nejvíce vzdálila dosavadnímu provizoriu…

Podpořit pohybem na Oranžovém kole nás přišel i australský režisér a animátor Adam Elliot, držitel Oscara z roku 2004 za animovaný film Harvie Krumpet…