O víkendu přijela na stanici pomoci skupinka dobrovolníků z GE Money Bank z Prahy. Navzdory úmornému vedru, nezbytně nutné silné vrstvě opalovacího krému a obav z bouřky odvedli značné množství práce. Podařilo se naložit plný kontejner odpadního steliva z kotců, vyčistit zarostlou dlažbu na nádvoří stanice, obnovit ochranné nátěry na vybraných kotcích, opravit a natřít „stánek“ s herními prvky pro děti, pořezat a naštěpkovat odpad z náletových dřevin, ale také ugrilovat výborný oběd, ochladit se vodou z kádě… a mnoho dalšího. Víkend se vydařil a už se těšíme na další podobný – práce je tu víc než mnoho…
Dobrovolnicím a dobrovolníkovi děkujeme!

Letos na prázdniny opět připravujeme příměstský tábor!

Nabízíme dva termíny (v obou termínech proběhne stejný program):

13. – 17. 7. 2015 (je již zaplněn)
20. – 24. 7. 2015

Tentokrát zavítáme do světa Lichožroutů. Znáte je? Mají svá obydlí v nenápadných zákoutích našich domácností. Poznáte to podle toho, že se vám objevují doma liché ponožky. Bavlněné ponožky jsou pro ně jedinou vhodnou potravou, ale s ohledem na lidi, berou vždy jen jednu ponožku. Lichožrouti totiž vědí, že s jednou ponožkou se dá dělat mnoho věcí. Zkrátka není jen k zahození.

Tím jsme napověděli, že již nyní je dobré poohlédnout se doma po lichých ponožkách. Na táboře se vám budou hodit.

Tímto zároveň vyhlašujeme sběr čistých lichých ponožek jakýchkoliv velikostí nejlépe bavlněné a vlněné.

Každý den od 8:00 do 16:00 bude zajištěn program s mnoha hrami a výlety do lesů a k rybníkům v okolí Třeboně. Samozřejmě se budete potkávat s našimi zvířaty ze záchranné stanice a také s koněm Barčou a psy i kočkami. Z ponožek si vyrobíte něco na památku a hlady také nebudete. O vaše žaludky se opět budou starat zaměstnanci od Vyder a možná si něco uvaříte také sami.

Maximální počet účastníků je 20 dětí ve věku 7 – 11 let na jeden běh tábora.

Další informace na telefonu: 775 588 932.

Cena za týden je 1700 Kč (zahrnuje 2 svačiny, oběd, materiál na vyrábění, jízdné na výlety, pojištění).

Vyplněné a podepsané přihlášky přineste osobně nebo zasílejte na adresu:

Český nadační fond pro vydru
P. O. BOX 53
379 01 Třeboň

Přihláška ke stažení zde.

Na konci stránky naleznete ke stažení prezentace a program ze semináře Obojživelníci v ohrožení, ke kterým jsme dostali souhlas s jejich zveřejněním. Seminář organizoval Český nadační fond pro vydru dne 4. 11. 2014 v Českých Budějovicích v rámci Jihočeských dní s Krascem. Seminář se věnoval rozšíření jednotlivých druhů obojživelníků v jižních Čechách, možnostem, jak obojživelníkům pomoci např. tvorbou tůní, stavěním dočasných, nebo trvalých zábran, i jak byly využity dotační tituly zaměřené na projekty vytvářející vhodné biotopy pro obojživelníky. Akce byla realizována v rámci Jihočeských dnů s Krascem a finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci sítě Krasec“.

Případné dotazy ohledně semináře prosím směřujte na Zuzanu Chabadovou mailem na zchabadova@vydry.org, nebo na 775 161 018. Těšíme se na setkání s Vámi při podobném semináři i v budoucnu.

Rozsireni_obojzivelniku_Pykal.pdf (5,31 MB)
Revitalizace některých rybníků JH_Hesoun.pdf (7,45 MB)

Obojživelníci_Rozinek.pdf (7,69 MB)

Podpora populací obojživelníků_Kozeluh_Sipek.pdf (2,91 MB)

pozvanka seminar Obojzivelnici v ohrozeni.pdf (418,14 kB)

Co je to questing?

Quest neboli „hledačka“ je hra pro malé i velké objevitele kde i cesta je cílem. Poznávací trasa vás prostřednictvím veršů zavede k zajímavostem, které byste při toulání městem či krajinou třeba přehlédli. Na jednotlivých zastaveních budete hledat indicie, které vás navedou na další cestu a pomohou vyluštit tajenku. Tajenka vás dovede k pokladu. Poklad obsahuje kromě jiného návštěvní knihu a originální razítko.

Trasa „Mokřadní spirálou na záchrannou stanici“ je první hledačka na Třeboňsku.
Text hledačky a mapku si můžete stáhnout na konci stránky, a naleznete je také na Záchranné stanici pro handicapovaná zvířata při Českém nadačním fondu pro vydru v Třeboni (Jateční 311, návštěva je možná v otevíracích hodinách záchranné stanice nebo po telefonické dohodě – tel. 384 722 088), v Turistickém Informačním centre města Třeboně (Masarykovo nám. 103, v otvírací době), v Domě přírody Třeboňska (Zámek 110, v otevírací době) a v Krčínově domě v Třeboni (Krčínova ulice, v otevírací době) a v místě začátku trasy v restauraci Pergola u Svatého Víta (Na kopečku, Třeboň; z centra Třeboně 3 km po modré značce, v období turistické sezony).

V případě dalších otázek nás prosím kontaktujte na tel. č. 420 384 722 088.

Více informací o questingu v češtině a další trasy, po kterých se můžete vydat v České republice naleznete na webových stránkách www.questing.cz

Přejeme vám pěkný zážitek při objevování zajímavostí z místního přírodního a kulturního dědictví!

Hledačka vznikla za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

hledačka_text_s_mapkou_mokradni_spirala.pdf (591,75 kB)